ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Ελευθεροτυπία [01/08/2010] http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=188152

LIFO [12/05/2010] http://www.lifo.gr/mag/features/2107

Ελευθεροτυπία [04/02/2010] http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=128636

Ελευθεροτυπία [25/01/2009] http://archive.enet.gr/online/online_text/c=113,dt=25.01.2009,id=29839612

LIFO [28/2/2008] http://www.lifo.gr/mag/features/476

Ελευθεροτυπία [18/02/2007] http://archive.enet.gr/online/online_text/c=113,id=84216252

Τα Νέα [30/01/1998] http://digital.tanea.gr/Default.aspx?d=19980130&nid=4000564

Advertisements